Despre noi

BIOENERGY SUCEAVA este o companie înființată pentru construirea şi exploatarea unei noi centrale de cogenerare de înaltă eficienţă cu funcţionare pe biomasă, dimensionată pentru necesarul actual de energie termică la nivelul Municipiului Suceava. Proiectul centralei de cogenerare a fost realizat cu o investiție privată de 86 milioane Euro, fiind pusă în funcțiune pe data de 9 noiembrie 2013.

Scurt istoric

Construcția unei noi centrale se impunea la nivelul Municipiului Suceava deoarece vechiul CET care funcționa pe cărbune, S.C. Termica S.A., nu se încadra în normele de mediu, poluând excesiv orașul, și întâmpină grave probleme financiare. În plus, investițiile pentru retehnologizarea Termica S.A. ar fi trebuie să depășească 100 milioane de euro.

În aceste condiții, Primăria Muncipiului Suceava organizează o licitație pentru implementarea unei noi centrale. Firma de inginerie industrială Adrem Invest București câștigă în primăvara lui 2011 licitația și construiește astfel centrala Bioenergy Suceava, cu un concept performant de realizare și cu tehnologie de ultimă generație, care permite reducerea impactului negativ al emisiilor poluante asupra mediului.

Totodată, Bioenergy Suceava își ia angajamentul ca pentru următorii cinci ani să producă energie termică la cel mai mic preț din țară, de 116 lei/Gcal.

În prezent, centrala asigură căldura la nivel urban pentru aproximativ 20.000 de apartamente, prin producerea de energie termică și energie electrică în cogenerare la standardele Uniunii Europene, utilizând biomasa alcătuită din rumeguș, coajă, crengi, capete, rădăcini și resturi din exploatarea lemnului.

 Astfel, Bioenergy Suceava contribuie la ecologizarea mediului înconjurător, jucând rolul de “sanitar al pădurilor”, precum și la menținerea unui aer curat prin reducerea emisiilor poluante.


Bioenergy Suceava, în contextul Strategiei Energetice Europene

În România, Bioenergy Suceava este prima centrală care utilizează biomasa în scopul producerii de energie termică pentru locuitorii unui municipiu, dar și cea mai mare și cea mai performantă de acest fel din Europa.

De asemenea, la nivelul Uniunii Europene, se află pe locul trei în ceea ce privește puterea instalată și energia electrică produsă.
Iar conform directivelor europene din Strategia Uniunii Europene pentru încălzire și a direcțiilor de dezvoltare din cadrul Strategiei Energetice 2016 – 2030 a României, Bioenergy Suceava se situează în topul CET-urilor din România, prin promovarea cogenerării de înaltă eficiență, utilizând surse regenerabile de energie în sisteme centralizate de termoficare.